Αιτήσεις μίσθωσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
08/03/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Αιτήσεις μίσθωσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΟΡΩΝ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΟΡΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν τμήμα αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022, να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση στο esoda@thira.gov.gr το αργότερο έως 15/03/2022 για μίσθωση μέσω δημοπρασίας και το αργότερο έως 31/03/2022 για απευθείας μίσθωση (όμορες επιχειρήσεις).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Ανακοινώσεις στο site του Δήμου Θήρας www.thira.gov.gr