Κοινότητα Μεσαριάς

Επικοινωνία - Γραμματέας: Ξαγοράρης Λουκάς
Tηλ: 2286360138
E-mail: mesaria@thira.gov.gr