ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
16/06/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Υπηρεσίες
Κατηγορία
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
16/06/2022
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών - Ώρα λήξης υποβολής προσφορών
27/06/2022 - 14:00
Αριθμός
6705
Ηµεροµηνία Διεξαγωγής - Ώρα διεξαγωγής
27/06/2022 - 09:00
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θήρας στα Φηρά Θήρας από τις 9:00 πμ έως τις 2:00 μμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 134/2021 απόφαση του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που η παραπάνω δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την 4η Ιουλίου 2022, στις ίδιες ώρες και στους ίδιους χώρους όπως ορίζονται παρακάτω.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι μονοετής και ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31/12/2022.