Θετικές δικαστικές εξελίξεις για το Sea Diamond | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
23/05/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Θετικές δικαστικές εξελίξεις για το Sea Diamond
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος

Θήρα, Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Θετικές δικαστικές εξελίξεις για το Sea Diamond».

Με την αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Αστικού Εφετείου Πειραιά, που κατέθεσε ο Δήμος Θήρας στον Άρειο Πάγο και η οποία έγινε αποδεκτή, ανοίγει εκ νέου ο δρόμος για δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης και ανέλκυσης του ναυαγίου.

Ο Δήμος Θήρας είχε καταθέσει από το 2012, 2 αγωγές για οικονομική αποζημίωση ύψους 6.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη από το ναυάγιο, καθώς και για την ανέλκυση του με έξοδα της εταιρείας.

Οι αγωγές αυτές είχαν απορριφθεί με την απόφαση του Αστικού Εφετείου Πειραιά το 2021.

Ο ‘Αρείος Πάγος θεωρεί εσφαλμένη την απόφαση του Εφετείου Πειραιά και παραπέμπει την απόφαση στο ίδιο δικαστήριο , για να εκδικαστεί εκ νέου με άλλους δικαστές.

Στόχος του Δήμου Θήρας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι νομικοί αγώνες των κατοίκων και του Δήμου θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός.