Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
01/03/2021
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 01/03/2021 έως και 05/03/2021.