Πρόγραμμα Εκλογής Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/06/2024
Χρήστης Καταχώρησης
ΦΥΤΡΟΥ ΖΑΜΠΕΛΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΤΠΕ > Γραφείο Διευθυντή
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Πρόγραμμα Εκλογής Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ