ΠΑΡΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
12/05/2023
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Περιβάλλοντος
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
ΠΑΡΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), Η Ελληνική Εταιρεία
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), το Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ ΘΗΡΑΣ) και
το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας (ΒΙ.Μ.Τ.) σας προσκαλούν σε Δράση ενημέρωσης για
την ανακύκλωση στην Σαντορίνη.