Διημερίδα ενημέρωσης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας με τίτλο: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΤΕΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
05/04/2022
Χρήστης Καταχώρησης
ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΥΡΑ
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
Διημερίδα ενημέρωσης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας με τίτλο: "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΤΕΣ"
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
Διημερίδα ενημέρωσης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας με τίτλο: "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΤΕΣ"