Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
26/05/2021
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Είδος
Δελτίο Τύπου
Τίτλος
Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar)
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
Τομείς Ενδιαφέροντος
ΥΛΙΚΟ

Ο Δήμος Θήρας σας προσκαλεί στο Εργαστήριο – Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) που διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου Mo.Na (Monuments in Nature: A creative Co-existence), με θέμα ««Ένας δημιουργικός διάλογος για τη διαχείριση της επισκεψιμότητας και την αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας των περιοχών που συνιστούν σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς. Η περίπτωση της Σαντορίνης».

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 10:30-14:40.