2η Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θήρας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
27/06/2022
Χρήστης Καταχώρησης
Καρβούνης Αντώνης
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Είδος
Ανακοίνωση
Τίτλος
2η Ηλεκτρονική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Θήρας
Α.Δ.Α.
Α.Δ.Α.Μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Δήμος Θήρας έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, έχει εκκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που θέτουν στόχους και δράσεις αναφορικά με την επιθυμητή εξέλιξη και οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων των πολιτών, αλλά και του δικτύου μεταφορών/ διανομής εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Τα πρότυπα ανάπτυξης των μεταφορών και οι μέχρι τώρα προσεγγίσεις σχεδιασμού στις περισσότερες χώρες, αλλά και στην Ελλάδα προσανατολίζονται στη μετακίνηση με τη χρήση Ι.Χ. -γεγονός που έχει οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο εξάρτησης των μετακινήσεων με το αυτοκίνητο.Την ίδια στιγμή, η αύξηση πληθυσμού, η αύξηση της ζήτησης για τις μετακινήσεις, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα ενεργειακά αποθέματα και τις αρνητικές ραγδαίες εξελίξεις στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής υπογραμμίζουν την ανάγκη για μία αλλαγή της υπάρχουσας προσέγγισης των μετακινήσεων.

Οι στρατηγικές βιώσιμης κινητικότητας επιδιώκουν την προώθηση του περπατήματος, του ποδηλάτου, της δημόσιας συγκοινωνίας και των συλλογικών μορφών μετακίνησης. Παράλληλα, μέσω της αλλαγής στη φιλοσοφία της μετακίνησης, προωθείται η συνολική βελτίωση της προσβασιμότητας, για όλους (με έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες και στους συμπολίτες μας με μειωμένη κινητικότητα) και για όλα τα μέσα.

Η ενεργή συμμετοχή σας, φορέων και πολιτών, είναι καθοριστική ώστε να χαραχθεί η στρατηγική και η δράση του Δήμου σε θέματα κινητικότητας για τα επόμενα έτη.

Η εμπλοκή των πολιτών και των φορέων στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ ενισχύει τον χαρακτήρα του συμμετοχικού σχεδιασμού. Η συμμετοχικότητα επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τις διαβουλεύσεις, όσο και μέσα από την εκτενή έρευνα ερωτηματολογίων.

Στην προσπάθεια να σχεδιάσουμε το μέλλον του Δήμου μας, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη 2η Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση του ΣΒΑΚ Θήρας την Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, στις 10:00, μέσω της Πλατφόρμας e-presence

Τέλος, σας αποστέλλουμε το Σύμφωνο Συμμετοχής, το οποίο θα πρέπει αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, να μας επιστραφεί.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αντώνιος Σιγάλας