Γραφείο Συντήρησης Εγκαταστάσεων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας - Γραφείο Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο 22863 60197 | e-maililek@thira.gov.gr

Για την αντικατάσταση λαμπτήρων δημoτικού φωτισμού, ώρες εξυπηρέτησης 07:00 - 13:00  .