Γραφείο Περιβάλλοντος | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

e-mail perivallon@thira.gov.gr

Γραφείο Προϊσταμένης: Όνομα Κορωνιού Μαρία | Τηλέφωνο 22863 60185 

Λοιπές Υπηρεσίες: Όνομα Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία | Τηλέφωνο 22863 60186

Γραφείο Εξυπηρέτησης Αιτημάτων Πολιτών: Τηλέφωνο 22863 60184