Γραφείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 Τηλέφωνο 22863 60186 | e-mail perivallon@thira.gov.gr