Γραφείο Διεύθυνσης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Όνομα Κορωνιού Μαρία Τηλέφωνο 22863 60186 | e-mail perivallon@thira.gov.gr