Αποφάσεις Προέδρου (Ν.Π.) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΒοήθειαΣτη λίστα εμφανίζονται όλες οι ανηρτημένες αποφάσεις με βάση την Ημερομηνία Δημοσίσευής τους. Στο επάνω τμήμα της λίστας εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες.

Πατώντας πάνω στο αντίστοιχο πεδίο της λίστας (π.χ. Φορέας) η λίστα ανακατανέμει τις αποφάσεις θέτοντας με αλφαβητική σειρά τα περιεχόμενα του συγκκεκριμένου πεδίου.

Είναι τέλος εφικτή η αναζήτηση μέσω της φόρμας οποιαδήποτε από τις ανηρτημένες αποφάσεις, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων πεδίων.


Αναζήτηση

Ημερομηνία Έκδοσης Υπηρεσία Θέμα Αριθμός Προτοκόλου Εισήγηση Α.Δ.Α.
22/09/2016 Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Α 12222 File
22/09/2016 Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Β