Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) σχεδιασμού & δράσεων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
14/01/2019
Χρήστης Καταχώρησης
Administrator
Φορέας
Δήμος Θήρας
Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ > Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Audio/Video
Ημερομηνία Συνεδρίασης
01/01/2019
Α/Α Θέμα Εισήγηση Α.Δ.Α.
0 προσκληση ΣΤΟ πλυμμήρες 2018 File
0 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ NOEMΒΡΙΟΣ 2018 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ File
0 Πρακτικό ΣTΟ Θήρας ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ 2018 File