Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης

European UnionGreece2_0

Το έργο "Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Θήρας" υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας

Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης

Download