Γραφείο Πολιτικής Προστασίας | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Δ/νση Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Μέριμνας - Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο 2286360185 | e-mail perivallon@thira.gov.gr


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ:

ΣεισμούςΠλημμύρες